Danas sam naišao na jednu prelepu sliku četri najveća Jupitrova stelita.
Upravo je Galileo pomoću njih stavio tačku na geocentrični sistem tako što ih je otkrio 1609. godine. To je bio dovoljan dokaz da se oko Zemlje ne okreće sve. U stvari ne okreće se ništa osim Meseca kao prirodnog satelita i danas više od 6000 veštačkih satelita.


Sateliti na slici su poređani ovim redosledom: Evropa, Kalisto, Io i Ganimed kao nejveći.
Najaktiviji je Io, koji je prekriven vulkanima i koji širi sumpor u okolni prostor, A Evropa je prekrivena ledom i veoma je zanimljiva astronomima. Ali to je sada druga tema. U prvom planu je ova prelepa fotografija…