Nije baš o Svemiru, ali je o životu.

Često, kada prelistavam oglase za posao, nailazim na neke nelogičnosti. Tada se zapitam ko ih uopšte sastavlja. Često  se dešava da iskusan i visokoobrazovi kadar nije upućen u određena zanimanja. Ja sam recimo imao šefa Duleta (nije visokoobrazvan) koji bez jutarnje časice 0,3 nije znao ni kako se zove, pa je nekoliko radnika teže povređeno zbog njega. Umesto da poslodavac brine o bezbednosti radnika, radnici su se snalazili ko je kako umeo. Nekima nije uspelo. A razlog je što šef nije shvatao koji je posao za koga, pa je svako radio sve, samo ne svoj posao. Čak je recimo i samozvani bravar sa trećim stepenom poljoprivredne škole bio neka vrsta šefa radnicima.

Sve što hoću da kažem jeste da svako treba da radi svoj posao, za koji je kvalifikovan.

Ali da se vratim oglasima, koje verovatno piše neko kao ovaj šef.

Recimo u jednom oglasu gde je potreban inženjer za ispitivanje opreme za rad, od ponuđenih zanimanja traži se dipl. biolog. Kako? Postoje dipl. inž. zaštite na radu kojima je to zanimanje ili recimo mašinski inženjeri. Ali kada neko u oglasu napiše ovakvu glupost …

Dalje, često se u oglasima za poslove zaštite životne sredine traži ekonomski fakultet. Moja žena je dipl. ekonomista i poznato mi je koliko oni na fakultetu rade o životnoj sredini. Čemu takav oglas kada postoje dipl.inž. zaštite životne sredine.

Pored dipl.inž ZŽS u te poslove su upućeni i recimo dipl. tehnolozi. Često se za ove poslove traže i dipl. biolozi, ali njima je srodnija ekologija nego ZŽS.

Ako nije u pitanju nameštanje oglasa onda se predajem, jer ne vidim drugi razlog.

Problem je najizraženiji u ovoj oblasti, jer bi svi želeli da se bave time, ali šteta je što nisu svi osposobljeni (edukovani) na pravi način.

Takođe, često ljudi mešaju dipl. ekologe i dipl. inž. ZŽS. Ove dve vrste posla se veoma razlikuju, sa određenim brojem dodirnih tačaka. Ovu grešku redovno pravi i naš ministar za životnu sredinu. Šta više da pričam (pišem).

Međutim, trenutno su poslovi za zaštitu životne sredine na lažnom visokom nivou, pa je na mnogim fakultetima otvoren smer za zaštitu životne sredine. Upoznao sam se sa predmetima i planom i programom na dva takva fakulteta i mogu reći da nije u redu da neko sa tih fakulteta radi poslove ZŽS jer je gradivo nedovoljno. Više se drže svog osnovnog gradiva i ubaci se po neki predmet za ZŽS ili se na kraju svakog poglavlja kratko opiše povezanost tog poglavlja sa životnom sredinom. To je strašno nedovoljno, jer je oblast zaštite veoma kompleksna, ali je kod nas dovoljno samo da imaš odgovarajućeg poznanika i možeš da radiš koje poslove želiš.