“Starlight: pravo na svetlost zvezda” – predavanje

Četvrtak, 15. septembar, 19:00
Svečana sala Instituta Servantes

“Starlight: pravo na svetlost zvezda”

Predavanje

Inicijativa Starlight (Svetlost zvezda) predstavlja međunarodnu kampanju zaštite kvaliteta noćnog neba neba i prava na posmatranje zvezda. Nastala je zbog sve veće potrebe da se naglasi važnost koju čisto noćno nebi ima za čovečanstvo, isticanjem i predstavljanjem vrednosti ove ugrožene baštine u odnosu na nauku, obrazovanje, kulturu, životnu sredinu, turizam i, uopšte, u odnosu na kvalitetan život na Zemlji. Ova inicijativa bavi se zaštitom zvezdanog neba širom sveta, a jedan od njenih ciljeva je i identifikovanje onih mesta koja zbog kvaliteta neba treba da budu zaštićena. Tako se nebo zapravo pretvara u zajedničku baštinu koju imamo pravo da nasledimo, a shvatanje važnosti ove teme postalo je osnova brojnih naučnih i tenničkih napredaka, kao i izvor stalne umetničke i kulturne inspiracije.

O ovoj temi govoriće Siprijano Marin, koordinator inicijative Starlight iz Instituta za astrofiziku sa Kanarskih ostrva, kao i Dejan Urošević, šef Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Biće obezbeđen simultani prevod.
Ulaz slobodan dok se ne popune mesta.

www.belgrado.cervantes.es

2 thoughts on ““Starlight: pravo na svetlost zvezda” – predavanje

  1. Baš tako. Nemogućnost da se doživi lepota noćnog neba. Postoji ekološka rasveta, ali to slabo ko koristi.

    Najviše problema sa tim imaju oni koji se bave astronomijom (bilo amaterski bilo profesionalno).

    Svetlosno zagađenje je jedan od vidova ugrožavanja prirodne, baš kao i buka zagađivač životne sredine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s