SETI je na svom sajtu postavio video na kome Frank Drake (jedan od osnivača SETI programa) i Jill Tarter govore o tome zašto je bitno istraživati Svemir.

Zvanični sajt: www.seti.org

Upoznajte se i sa Drejkovom jednačinom:

Drejkova jednačina je matematički izraz koji daje procenu broja civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne i voljne da komuniciraju sa Zemljanima.

Drejkova jednačina

N– broj civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne za komunikacijuR*– broj zvezda koje nastanu u jednoj godini u našoj galaksijifp– udeo zvezda koje imaju planetene – prosečan broj planeta pogodnih za razvoj života i zvezda koje imaju planete

f – verovatnoća da će se život pojaviti ako za to postoje uslovi

fi – verovatnoća da će se iz života razviti inteligencija

fc – verovatnoća da će inteligentni život biti voljan i sposoban da komunicira sa ostatkom galaksije

L – prosečan životni vek tehnološke civilizacije
Više o jednačini pogledajte >>>>ovde.