Naučnici su posmatrali asteroid 2015 TB145 pomoći Nasinog teleskopa IRTF (Infrared Telescope Facility) koji se nalazi na planiini Mauna Kea na Havajima i utvrdili da je ovaj nebeski objekat ustvari kometa, koja sve svoje isparljive materije “potrošila” nakon brojnih prolazaka oko Sunca.

1062_skull2015-TB145

Foto: NAIC-Arecibo/NSF

Ova slika mrtve komete 2015 TB145 napravljena je od podataka koji su prikupljeni pomoću radio-teleskopa Arecibo koji se nalazi u Portoriku. Podaci su prikupljeni 30. oktobra 2015. godine, a slika ima rezoluciju od 7,5 metara po pikselu.

Radio-teleskop Arecibo je sagrađen 1963. godiine i najveći je radio-teleskop sa pojedinačnom sfernom antenom na svetu. Prečnik tanjira iznosi 305 metara i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 500 metara. Od 1999. godine pomoću njega se prikupljaju podaci za projekat SETI (Search for Extarterrestrial Intelligence). Više o ovom radio-teleskopu možete pročitati >>>> OVDE!

Objekat 2015 TB145 je 31. oktobra 2015. godine proleteo na sigurnoj udaljenosti od nas, odnosno na 1,3 udaljenosti Meseca ili 486 000 km.

________________________

Više na SSE.