Da posmatranje Meseca ne bi bilo samo usputno već detaljno sa imenima kratera, poznavanjem njihovih prečnika i opisima neophodna je detaljna mapa Meseca.

Međutim, odštampane mape Meseca ili delova Meseca znatno olakšavaju posmatranje ali ipak prednost ima softver zbog brže pretrage i zumiranja po želji.

Jedan takav softver je Virtual Moon Atlas koji nudi veliki broj informacija, a još je i besplatan za download.

Klikom na sliku otvarate sajt sa softverom: virtual moon atlas

U Virtual Moon Altasu imate informacije o ogromnom broju kratera. Te informacije sadrže ime kratera, prečnik, preporuke za posmatranje (vreme, optika), tačnu poziciju…

Pored ovih informacija postoji prostor za beleške, efemeride, pun mesec, mesečeve faze, libracije… Takođe, možete sačuvati sliku koja vam je potrebna i meriti rastojanja na Mesecu.

U zavisnosti u kojoj je fazi Mesec možete planirati koje ćete oblasti Meseca posmatrati. Postavite parametre za vaš instrument, okulare, CCD kamere i sl. Možete odštampati potrebno…

Dakle, veliki broj informacija u besplatnom softveru je nešto što morate imati na svom računaru.