Category: Vazduh


Bor i dalje najzagađeniji

Borski dimnjaci

Prema navodima Blica grad Bor je i dalje crna tačka koja je po količini SO2 u vazduhu na prvom mestu u Srbiji. Međutim, poznato je da je on crna tačka na mnogo širem područiju.

Naravno, niko  ne pominje koncetracije kadmijuma, arsena i još nekih elemenata u vazduhu. Jednostavno se svi prvo zakače za SO2. Te koncentracije koje se emituju iz borske topionice smešno je upoređivati sa koncentracijama iz drugih izvora u ostalim gradovima.

U ovom gradu je veoma teško baviti se zaštitom životne sredine. Sve tapka u mestu i zagađenje se ne smanjuje. Politika je “čudo”.

Prema obećanjima političara nova topionica je trebala da počne sa izgradnjom početkom godine, pa je pomereno za leto, ali kao i svako političko obećanje malo se odužilo.

Nada Borana da će im vazduh biti čistiji neće dugo trajati. Radi se o sledećem. Pre nekih mesec dana Continue reading

Zagađenje u Boru – kratak snimak

Ovako je svakog dana u Boru. Ovaj snimak je napravljen malopre. Na ovom mestu se nalazi zelena pijaca i građani Bora se na ovom mestu snabdevaju voćem i povrćem. Da nije žalosno bilo bi smešno.

Malo više o topionici pročitajte na sledećem linku:

– Borska topionica i životna sredina

Rukovodstvo RTB-a Bor ne mari mnogo za svoje građane. Tako je bilo, jeste i biće. Bitno je da ih je trenutno Dinkić postavio i prioritet im je da se što više stranačkih kolega zaposli, kao i po porodičnoj i prijateljskoj liniji. To nije nikakva tajna, jer svaki građanin Bora to zna. A ostali mogu da se sele.

Pa sad, pored ovoliko” problema i muka” za rukovodstvo, ko će još da pazi na ljude i životnu sredinu. Zato se ljudi snalaze Continue reading

Ugljendioksid

Ugljendioksid je atmosferski gas i gas koji podstiče efekat staklene bašte i u direktnoj je vezi sa klimatskim promenama. Nad svakim hektarom površine Zemlje se nalazi oko 2,5 tone ugljenika. Ugljenik koji potiče od ugljendioksida iz atmosfere se procesom fotosinteze neprestano se ugrađuje i vezuje u živim organizmima.

Njegova hemijska formula je CO2, a strukturna formula biće:

O = C = O

Znaci, sastoji se od jednog atoma ugljenika i dva atoma kiseonika.

Pod normalnim uslovima ugljendioksid je u gasovitom stanju, dok pod određenim uslovima moze biti i u čvrstom Continue reading

Dve slike na brzinu

Ove dve slike sam slikao sa terase, onako bezveze. Uskoro ću napraviti ozbiljnije slike zagađenja, da pokažem rezultate kojima se hvale određeni ljudi.

Ovo je u Boru blaga slika zagađenje, pošto je ovo delimično pročišćen vazduh, u odnosu na onaj kakav zna da bude.

Na prvoj slici je deponija (ne nije nikakva magla ili slično), koja se vidi koliko je daleko od grada. To je inače divlja i totalno neuređena deponija koja gori non-stop i vrlo često ovaj dim ide ka gradu. Ovoga puta to nije slučaj, pa sam mogao da slikam. Ako ćemo da čistimo Srbiju, gospodo na vlasti, manite se sitnih papirića i po neke plastične flaše, nego dajte para za sređivanje ovakvih deponija po zemlji Srbiji. A ima ih dosta. Continue reading

Vazduh i mi

Jedan od uslova života živog sveta na planeti je vazduh. Ima dve osnovne funkcije: Biološku i proizvodnu.
Biološka ili primarna funkcija vazduha je da planeti obezbeđuje život, jer sadrži kiseonik koji je neophodan za disanje, ugljendioksid neophodan za fotisintezu i azot neophodan za sintezu biljnih belančevina. Čoveku je potrebno sedam puta vise vazduha od vode, a deset puta više nego hrane (u težinskom odnosu). Atmosfera je bogata kiseonikom (oko 1/5 od ukupne količine vazduha), ali ga u vodi ima znatno manje zato što se u njoj teško rastvara. Kako je ljudsko telo, kao i tela ostalih kopnenih organizama sastavljeno najvećim delom od vode, to je snabdevanje kiseonikom i njegovo raspoređivanje po organima i tkivu veoma bitno. U industrijski razvijenim zemljama, svaki pojedinac Continue reading

Atmosfera i čovek

Čist prirodni vazduh se sastoji od (računato u zapreminskim delovima):

– azota (78,09%)

– kiseonika (20,94%)

– argona (0,93%)

– ugljendioksida (0,03%)

Ostali gasovi koji zauzimaju 0,01% zapreminskih delova su:neon, metan, kripton, vodonik, ksenon, azotdioksid i ozon. U prirodni sastav vazduha se ubraja i vodena para, ali njena količina nije stalna i stalno varira. Ako sastav vazduha varira od navedenog smatra se da je zagađen, a onaj element ili gas koji odstupa od navedenog sastava smatra se zagađivačem. Ako se oslonimo na definiciju Svetske zdravstvene organizacije (WHO) vazduh je zagađen ako se jedan ili vise zagadjivača nalaze u onoj količini koja je po utvrđenim kriterijumima štetna za ljude, biljke i životinje. Continue reading