Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

– Anatole France

Bolje je znati malo a korisno, nego mnogo a nekorisno.

– Sokrat

Znanje je lako izbeći, neznanje teško.

– Zdravko Kurnik

Nema većeg greha od neznanja.

– Christopher Marlowe

Genijalnost je 1% nadahnuća i 99% znoja.

– Thomas Edison

Pametan čovek nikad neće reći da sve zna.

– Blaise Pascal

Onih koji slušaju ima mnogo, ali onih koji razmišljaju malo.

– Anthony Burgess

Ako mislite da je znanje skupo, probajte neko vreme sa neznanjem.

– Mike Cruise

I za kraj o astronomiji:

Astronomija je srećna nauka, jer nema potrebe za ukrašavanjam.

– François Arago

Još izreka o nauci pročitajte >>>> OVDE!