Putanja asteroida 2012 DA14 – NASA

Asteroid 2012 DA14 je otkriven preko observatorije LaSagra u južnoj Španiji i on će 15. februara 2013. godine proći veoma blizu Zemlje i to tako blizu da će biti između Zemlje i geostacionarnih satelita koji se nalaze na visini od 35 800 km od ekvatora. Prečnik mu je 46 metara.

Procenjuje se da će u trenutku kada bude bio najbliži Zemlji njegova udaljenost od nas iznositi 0.000181 AJ, odnosno 27 100 km. Iako će ovaj susret proći bez problema, procenjuje se da će ovaj asteroid i dalje predstavljati pretnju. Procenjen je rizik od udara na 1:3230 u periodu 2020 – 2082. godine. Ono što je zanimljivo je i to da je procenjen broj ovakvih tela koji prolaze blizu Zemlje preko milion.

Susret sledeće godine na Torino skali je ocenjen sa 0. Torino skalu pogledajte >>>>ovde.

Asteroid 2012 DA14 će 15. februara 2013. godine dostići magnitudu 7, što je veoma blizu granice koju naše oko može da vidi, ali će ipak biti nevidljiv. Magnituda će mu rasti ubrzo nakon što dostigne 7 jer prolazi vaoma blizu Zemlje i zbog toga se kreće brzo kada se posmatra sa Zemlje.

Ukoliko bi došlo do udara u Zemlju, ovaj asteroid ne bi imao globalni uticaj, ali bi lokalno razaranje bilo ogromno. Bio bi slične jačine kao i Tunguska eksplozija 1908. godine.

Da li ćemo imati problema zbog ovog susreta? Odgovor je NE. Većina neće ni biti svesna ovog događaja zbog svakodnevnih obaveza, a oni koji žele da posmatraju moći će već sa malo boljim dvogledom. Neće biti pomeranja zemljinih polova, velikih plima i oseka, i neće pokrenuti vulkane. 🙂 Ovakvi susreti se dešavaju često. Neki se otkriju, a neki čekaju na red. Zato treba israživati nebo, a veliku ulogu u otkrivanju ovakvih tele igraju astronomi amateri.

Dijagram putanje asteroida 2012 DA14 – NASA

Zaključak je: