Asteroid 2012 DA14 uskoro unutar geostacionarne orbite

Putanja asteroida 2012 DA14 – NASA

Asteroid 2012 DA14 je otkriven preko observatorije LaSagra u južnoj Španiji i on će 15. februara 2013. godine proći veoma blizu Zemlje i to tako blizu da će biti između Zemlje i geostacionarnih satelita koji se nalaze na visini od 35 800 km od ekvatora. Prečnik mu je 46 metara.

Procenjuje se da će u trenutku kada bude bio najbliži Zemlji njegova udaljenost od nas iznositi 0.000181 AJ, odnosno 27 100 km. Iako će ovaj susret proći bez problema, procenjuje se da će ovaj asteroid i dalje predstavljati pretnju. Procenjen je rizik od udara na 1:3230 u periodu 2020 – 2082. godine. Ono što je zanimljivo je i to da je procenjen broj ovakvih tela koji prolaze blizu Zemlje preko milion. Continue reading “Asteroid 2012 DA14 uskoro unutar geostacionarne orbite”