Letelica Mars Express je 2010. godine fotografisala veći od dva Marsova satelita – Fobosa. Ispod Fobosa, koji deluje kao malo veći kamen, vidi se fenomenalno površina Marsa prekrivena kraterima.

Fobos je udaljen od Marsove površine 9377 km i time predstavlja satelit koji je najbliži matičnoj planeti. Očekuje se da će, zbog svoje specifične orbite, za najviše 100 miliona godina pasti na Mars. Prečnik mu je oko 22 km, a po obliku više podseća na neki nepravilni asteroid nego na ostale prirodne satelite u Sunčevom sistemu.

Više o crvenoj planeti možete pročitati >>>> ovde.

Fobos - foto: Mars Express / ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum)

Fobos – foto: Mars Express / ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum)