Izgleda da misija nije uspela, jer se oblak prašine, koji je sonda trebala da ispita, nije podigao dovoljno visoko. Valjda je trebalo da dostigne do 3 km, ali se oblak podigao do visine od samo 1,5 km, tako da sonda nije uspela da obavi svoj posao. Videćemo šta će dalje biti.

Detalji mislije: