Ovaj kratak film je delo  American Museum of Natural History, pod nazivom “Poznati Univerzum”. U ovih šest minuta putovaćete od Mont Everesta i Tibeta pa sve do kraja poznatog Univerzuma i nazad. Film je deo nove izložbe Vizija Kosmosa u Rubin Museum of Art u Njujorku.

Sa sajta:

http://news.discovery.com