Ovo je odlična vest, jer se ovako nešto sa naših prostora retko viđa. Kada se na Suncu dogodi erupcija, u Svemir se pošalje ogromna količina materijala i naelektrisane čestice koje jure velikim brzinama se sudaraju sa sa česticama u našoj atmosferi i stvaraju iznad naših glava polarnu svetlost prelepih boja. Međutim preovlađuje zelenkasta i crvena boja.

Obično se ovako nešto viđa samo na Zemljinim polovima, ali se isto dešava i na plovima  još nekih planeta kao što su Jupiter, Saturn…

Na severnom polu se naziva aurora borealis, a na južnom aurora australis.

Nisam baš siguran kako će i da li će se videti, ali znaću večeras! 😉

Više o aktivnostoma na Suncu pročitaj OVDE!

Kratko objašnjenje sa wikipedie:

Danas je poznato da auroru izazivaju elektroni sa energijama u opsegu 1-15 keV, tj. elektroni koji su ubrzani naponom od 1000 V do 15.000 V. Svetlost nastaje kada se ti elektroni sudaraju sa atomima u gornjim slojevima atmosfere, obično na visinama 80-150 km. U svetlu preovlađuje emisija atomskog kiseonika – zelenkasta linija na 557,7 nm i (naročito kod elektrona niže energije i na većim visinama) tamno crvena linija na 630,0 nm. Obe linije potiču od zabranjenih prelaza atomskog kiseonika sa energijskih nivoa koji su (u odsustvu sudara) stabilni čime se objašnjava sporo paljenje i gašenje (0,5 – 1 s) aurorinih zrakova. Mnoge druge spektralne linije takođe su zastupljene, naročito one molekulskog azota, i one se pale i gase mnogo brže, otkrivajući pravi dinamički karakter aurora.

Aurore takođe mogu da se opaze u ultraljubičatom (UV) delu spektra, što se posebno dobro registruje iz svemira (ali ne i sa zemlje jer atmosfera apsorbuje UV zrake). Svemirska sonda “Polar” je registrovala auroru čak i u području X-zraka.

Najbolje se vidi, naravno, iz manje osvetljnih ili neosvetljenih područija.

Evo kako su ovu vest preneli na http://www.kurir-info.rs:

Tokom noći na nebu iznad Srbije biće moguće videti polarnu svetlost.

Naučnici kažu da stanovništvo američkih država od Mejna do Mičigena i dalje ka severu može videti neobičnu noćnu svetlost u severnom delu neba.
Geografska širina Mejna je 44 stepena severne širine, a Mičigena 43 stepena.
Geografska širina Srbije je takođe između 44. i 43. stepena. Polarna svetlost  viđena je iz Srbije  1952. godine.
Obično se polarna svetlost vidi samo u krajevima blizu Severnog pola, a izgleda kao brzo promenljivi snopovi crvene i zelene boje preko neba.
Međutim, oluje na Suncu ih mogu poslati i južnije.
Američki centar za prognozu vremena u svemiru u Boulderu, Kolorado, kaže da će plazma stići do Zemlje verovatno večeras ili u sredu pred zoru.

Manje oluje na Suncu, kakve su bile u nedelju, nisu veća pretnja satelitima i elektro-mreži.

Sunce je do nedavno bilo u fazi sa malo oluja.

U nedelju su na Suncu besnele dve oluje, tako da je ka Zemlji poslato na hiljade tona sunčeve plazme. Plazma, u vidu polarne svetosti, trebalo bi da bude vidljiva i nad Srbijom, večeras ili u ranim jutarnjim satima u sredu.
Potrebno je izaći van gradskih sredina, jer od svetala i zagađenosti nije moguće videti čisto nebo.