Kao i u prošloj anketi i sada je dato 179 glasa.

Anketa je glasila:

Istraživanje Svemira je:

  • Potrebno
  • Nepotrebno 

Rezultati su sledeći:

  • Potrebno – 179 glasa (97,77%)
  • Nepotrebno – 4 glasa (2,23%)

Anketa je veoma ohrabrujuća ako se ima u vidu razlika u procentima između dva ponuđena odgovora.

Sledeća anketa glasi:

Među 10 najvećih naučnika NASA je uvrstila:

  • Nikolu Teslu
  • Milutina Milankovića