Nakon mirnog perioda od nekoliko dana Sunce je ponovo veoma aktivno. Na površini Sunca okrenutoj prema Zemlji se sada nalazi šest aktivnih regiona (AR), od kojih svojom aktivnošću dominira AR 1515.

Povećana aktivnost se očekuje i narednih dana. Sinoć, 2. jula je izbačena Solarna baklja klase M5,6 (pogledajte video) koja je ujedno i najveća u poslednje vreme. Međutim prema najnovijim procenama ova masa izbačena sa površine Sunca neće pogoditi Zemlju, već je veći deo usmeren južno od Sunca.

Veliki broj dešavanja na Suncu u samo proteklih 24h. Sa sledeće slike se vidi da je broj eksplozija na Suncu veliki, kao i koji AR dominiraju i koje klase Solarnih baklji su proizveli.

U narednih nekoliko dana šanse za pojavu Solarnih baklji klase M su 70%, dok su za klasu X šanse 10%. Procene su prema sajtu solarham.net.

Više o klasama:

Sunčeve baklje se dele na A, B, C, M ili X, prema površinskom toku energije (W/m2), kada se meri X zracima talasne dužine 0,1 do 0,8 nm, iz blizine Zemlje, kao npr. sa letelice GOES. Svaka klasa ima površinski tok energije 10 puta veći od prethodnog. Unutar klasa je podela od 1 do 9, tako na primer X2 klasa je dva puta snažnija od X1. Najsnažnije klase M i X su često povezane sa različitim smetnjama u Zemljinoj atmosferi.

izvor: spaceweatherlive.com

Trenutni raspored aktivnih regiona je prikazan na slici ispod. AR 1515 i dalje raste.

izvor: solarham.net

Više o Sunčevim aktivnostima možete pogledati >>>> ovde.