Kao i svake godine ESO ( European Southern Observatory) objavljuje na vreme astronomski kalendar za narednu godinu. Fotografije su odlične, a svaku možete preuzeti klikom na link sa desne strane kada otvorite fotografiju.

Klikom na sledeću sliku otvorićete astronomske fotografije za svaki mesec naredne godine:

ESO kalendar