Svemir logo

Da me wordpress nije podsetio zaboravio bih da sam tačno pre četiri godine započeo rad na popularizaciji astronomije na ovom mestu. Zahvaljujem se svima koji su me podržali u radu i pratili sadržaj koji je objavljivan ovde. Takođe se zahvaljujem i na svim kritikama jer su i one doprinele kvalitetnijem radu.

Veliki broj astronomskih zanimljivosti je objavljan i na FB stranici sajta gde nas za sada ima 4229. Na sajtu je do sada objavljeno preko 800 tekstova, najava, slika i slično.

O sajtu se često govorilo na raznim televizijama, sajtovima, radio emisijama, novinama, kao i radovima iz oblasti nauke. Takođe, često se navodilo da je “Svemir” jedan od 3 vodeća sajta iz oblasti astronomije u Srbiji. Na tome se posebno zahvaljujem Zoranu Tomiću iz AU Eureka i Milanu Miloševiću autoru sajta Svet nauke.

Još jednom se zahvaljujem svima na podršci i nadam se da je mnogima sajt pomogao da se bliže upoznaju sa astronomijom.