Često možemo primetiti da pun Mesec deluje veći kada je nisko na horizontu a manji kada je visoko na nebu. To je naravno samo iluzija koja deluje vrlo realno, a evo jednog objašnjenja zašto se to dešava: