Otkrivena dva nova, minijaturna, Jupiterova satelita

Prošle godine je teleskop Habl otkrio još jedan, četvrti, Plutonov satelit koji nosi ne tako maštovitu oznaku P4, a 27. septembra, takođe prošle godine, pomoću teleskopa Magellan su otkrivena još dva Jupiterova satelita. Ovo otkriće je povećalo broj Jupiterovih na 67.

Na slikama se može uporediti kretanje satelita - foto: Scott Sheppard

Continue reading “Otkrivena dva nova, minijaturna, Jupiterova satelita”