Autor: Filip Čolaković

U želji da ispunim moralnu dužnost kao domaćin SAK-aIII napisao sam kratak članak!

Nakon dužeg odlaganja, održana je i treća Skajp konferencija za asto-amatere iz okruženja. Broj učesnika se menjao tokom trajanja konferencije, jer nisu svi bili u mogućnosti da ostanu nepuna četi sata, odnosno 3:48:13, koliko je ista trajala! Sagovornici su bili sa teritorija raznih ex-YU republika (Srbija, Makedonija, Hrvatska). Glavna tema je bila meteorska astronomija, pripreme za posmatranje Geminida. Izrada prateće opreme, odabir lokacije za posmatranje, u nekoliko navrata smo pričali o privatnim projektima kao i o mogućnosti regionalne saradnje, neki su nam se pohvalili i novom opremom. Povremeni problemi su tu i tamo sanirani jer je broj korisnika na samom Skajpu bio tri puta veći nego broj stanovnika u republici Hrvatskoj(po popisu iz 2008.). Tako da je poželjno da svi korisnici u buduće imaju što veće brzine interneta kao i dobro poznavanje softvera (pokazalo se ključno)! Očekujemo uskoro i mali priručnik na forumu AM-a i zvjezdarnica.com vezan za baratanje sa konferencijama, kako bismo eleminisali barem taj faktor, (ne)poznavanja samog programa.