Neki od ovih astreoida su manja, a neki veća pretnja po naš opstanak na ovoj planeti. Među njima su Ida, Eros, Itokava…i svakako najopasniji Apofis.

Dat je kratak opis svakog od njih zajedno sa fotografijom, na sajtu Discovery.

Pogledajte odabrane!

Veoma pouzdano se zna da postoje još asteroida koji nam mogu biti pretnja, ali još uvek nisu otkriveni. A možda baš neki od njih ide ka nama.

O tome koliko je važno posmatrati nebo i kolika šteta može nastati prilikom sudara nekog ovakvog asteroida i Zemlje, pogledajte ovde.