Kako stvari stoje, izgleda da je u naučnim krugovima ponovo pokrenuto pitanje o definiciji planete, jer dosadašnja definicija koja je Pluton “bacila” u planetoide, nije odgovarajuća. Zašto?

Postoji više parametara koji se uzimaju u ovom slučaju.

Do sada je Međunarodna Astronomska Unija (MAU) ignorisala više od 400 planeta koje su otkrivene kako kruže oko drugih zvezda. Većina tih planeta je 10 i više puta veće od Jupitera, a takođe su i matične zvezde tih planeta veće više puta od Sunca. A možda, recimo, neke od tih novih planeta nemaju ni oblik kakav imaju planete koje mi poznajemo (malo verovatno, ali…), pa je moguće da se njihov fizičko-hemijski sastav znatno razlikuje i slično!

Tako će izgleda u novim razmatranjima o definiciji planete u obzir biti uzete i planete koje nisu deo našeg Sunčevog sistema.

Teleskop Kepler je otkrio do sada 5 novih planeta, od kada je poslat u Svemir.

Postavlja se i pitanje kolika bi trebala biti donja granica veličine planeta, ako se uzme u obzir koliko je Pluton manji od novootkrivenih džinovskih planeta. Ipak, letelica New Horizons će nam dati bolje objašnjenje kada 2015. godine stigne do Plutona i kada se izbliza vidi kako taj svet izgleda. Do sada je prešla malo više od polovine puta.

U nauci je najbitnija preciznost i tu nema demokratije gde će većina glasova odlučivati šta je istina! (Ovo nisam ja smislio 😉 )