Na postavljeno pitanje:

  • Da li smo sami u Svemiru?

Ponuđeni su odgovori:

  1. Nismo sami
  2. Sami smo
  3. Nisam siguran

Retultati su sledeći. Glasano je 96 puta:

  1. Nismo sami – 83 glasa – 86%
  2. Sami smo – 4 glasa – 4%
  3. Nisam siguran – 9 glasa – 9%

Napomena: Procenti su zaokruživani.

Dakle, velika većina nas (prema ovoj anketi) smatra da u Svemiru postoji još živih organizama. To je takođe mišljenje i većine naučnika koji se bave raznim granama prirodnih nauka.

Po mom mišljenju, pozitivna anketa.

Naravno, svako može da iznese svoje mišljenje.

Sledeća anketa biće:

U šta verujete:

  1. Kreacionizam
  2. Evoluciju
  3. Inteligentan dizajn