Čudna je naša situacija ovde na Zemlji. Svako od nas dolazi u kratku posetu, ne znajući zašto, a ipak, ponekad se čini da je svrha božanska. S gledišta svakidašnjeg života, zasigurno znamo samo jedno: čovek je ovde radi drugih ljudi – pre svega radi onih od čijih osmeha i dobrobiti zavisi naša sreća.

– Albert Ajnštajn