Stardust-NExT spacecraft

Stardust-NExT letelica će proleteti blizu komete Tempel 1 u 11:37 po EST, 14-og februara. Tada će na Zemlju poslati snimke površine ove komete, kada će se analizirati promene na njenoj površini nakon obilaska oko Sunca.

Pored slika visoke rezolucije koje će letelica poslati, biće i pokušaja da se ispita sastav komete kao i količina prašine koja se nalazi u komi, odnosno materijal koji okružuje jezgro komete.

Ova misija je nastavak Deep Impact misije. U julu 2005. godine letelica “Deep Impact” je pala na površinu ove komete kada je analiziran njen sastav.

Glani istraživač na ovom projektu, Joe Veverka, je rekao da su svaki dan sve bliže i bliže i da su uzbuđeni, jer će uskoro odgovoriti na neka od fundamentalnih pitanja o kometama.

Trenutno je Stardust-NExT letelica daleko od cilja oko 24 miliona km. Od 2007. godine izvršene su 8 korekcija putanje, a biće urađena još 3 manevra da bi se letelica postavila na konačnu putanju.

Očekujemo dobre i zanimljive fotografije.