Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Департмана за физику Природно математичког факултета у Новом Саду, је обавестила Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије да је у узорку аеросола детектован радионуклид јод-131 у концентрацији 0.4 mBq/m3 ваздуха.

Ова концентрација је у нивоу варијација основног нивоа зрачења и не представља опасност по здравље људи и стање животне средине у Србији.

Preuzeto sa: http://www.srbatom.gov.rs/lat/