Svima je poznato na koji način računamo vreme na našoj planeti. Jedna godina je potrebna da Zemlja obiđe oko Sunca, jedan dan oko svoje ose, jedan sat ima 60 minuta, minut 60 sekundi itd.

Međutim, na drugim planetama ovo ne bi imalo smisla. Svaka planeta ima svoj period rotacije i revolucije, tako da bi naše godine na bilo kojoj drugoj planeti imale drugačiju cifru. Dan na Jupiteru iznosi oko 10 sati, a na Veneri 243 dana (zemaljski dan).  Godina na Zemlji iznosi 365,26 dana, dok Neptun obiđe oko Sunca za 164,79 zemaljskih godina. Ogromna razlika.

Ovako izgleda odnos dana i godina na planetama u Sunčevom sistemu:

Na sledećem liku možete sami izračunati koliko je godina na nekoj planeti prošlo od vašeg rođenja, a ispod kalkulatora je dato kratko objašnjenje o cilju ovog kalkulatora. Saznaćete i kada vam je sledeći rođendan na drugim planetama Sunčevog sistema! 🙂

CALCULATOR

Na kraju teksta koji je na linku imate još zanimljivih stranica.