Pre nekoliko meseci naučnici su objavili da je u toku razrada nove teorije o nastanku Meseca prema kojoj je su nekada oko Zemlje kružila dva nebeska tela. Odnosno, prema ovoj teoriji Zemlja je nekada imala dva Meseca. Njihovim sudarom nastao je Mesec kakav je danas. Sledeći video nudi objašnjenje.

Trajanje 3:00 min.