Velike misli velikih naučnika. Mislim da ovaj opis potpuno odgovara.

Richard Dawkins i Richard Feynman: