Raspored Sunčevih pega (28.05.2012.)

Ovih dana je na Sunčevom disku vidljivo pet aktivnih regiona. Međutim, nijedan region nije velik kao što je to bio slučaj sa aktivnim regionima proteklih meseci. To je jedan od razloga zašto se jako slabo vide na slici.

Slikano je na uvećanju od 75 puta standardnom opremom. Drugu sliku je napravila Letelica SDO (Solar Dynamics Observatory), tako da bolje možete videti aktivne regione sa drugačijom (pravom) orijentacijom na Sunčevom disku.

(Sunce 24.05.2012. – link)

Sunce (28.05.2012)

Sunce (27.05.2012) – SDO (Solar Dynamics Observatory)

2 thoughts on “Raspored Sunčevih pega (28.05.2012.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s