Ovih dana je na Sunčevom disku vidljivo pet aktivnih regiona. Međutim, nijedan region nije velik kao što je to bio slučaj sa aktivnim regionima proteklih meseci. To je jedan od razloga zašto se jako slabo vide na slici.

Slikano je na uvećanju od 75 puta standardnom opremom. Drugu sliku je napravila Letelica SDO (Solar Dynamics Observatory), tako da bolje možete videti aktivne regione sa drugačijom (pravom) orijentacijom na Sunčevom disku.

(Sunce 24.05.2012. – link)

Sunce (28.05.2012)

Sunce (27.05.2012) – SDO (Solar Dynamics Observatory)