Nekoliko izreka Alberta Ajnštajna

Ajnstajn——————————————————————————–

Čudna je naša situacija ovde na Zemlji. Svako od nas dolazi u kratku posetu, ne znajući zašto, a ipak, ponekad se čini da je svrha božanska. S gledišta svakidašnjeg života, zasigurno znamo samo jedno: čovek je ovde radi drugih ljudi – pre svega radi onih od čijih osmeha i dobrobiti zavisi naša sreća.

——————————————————————————–

Albert Ajnštajn je onima koji su ga poznavali bio drag zbog svoje čovečnosti, velikodušnosti i smisla za humor, koje je ispoljavao i kada

se borio za mir i kada je istraživao tajne Kosmosa.

Jednom prilikom je novinar zamolio Ajnštajna da objasni svoju formulu uspeha. Veliki mislilac je zastao za trenutak i potom odgovorio:

– Ako je uspeh A, rekao bi da je formula:

A = X + Y +Z

gde X označava rad, a Y igru.

Šta označava Z? – upitao je novinar

– Da treba držati jezik za zubima!

——————-

Izvor:

Ajnštajnov Kosmos – Mičio Kaku

——————————————————————————–

Sledi odlomak iz rada Alberta Ajnštajna pod naslovom “Kako vidim svet”:

Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake nauke i umetnosti. Ko ga ne poznaje, ko se ne može čuditi, ko se ne može više diviti, taj je takoreći mrtav, a njegovo oko ugašeno. Doživljavanje tajanstvenog – pa makar i sa primesom straha – stvorilo je religiju. Spoznaja da postoji nešto što nam je nedohvatljivo, prikazivanja najdubljeg uma i najsjajnije lepote koji su našem razboru pristupačni u najjednostavnijim oblicima – ta spoznaja i osećaj čine pravu religioznost; u tom smislu, i samo u tom, ja spadam u najdublje religiozne ljude.

Međutim, boga, koji proizvode svog stvaranja nagrađuje i kažnjava i koji, uopšteno gledano, iskazuje volju nalik onoj koju mi doživljavamo na sebi samima, takvog boga ja sebi ne mogu da predstavim. A ni da zamislim; neki ljudi slabog duha hrane se takvim mislima zbog straha ili smešnog egoizma. Meni je dovoljna misterija večosti života i svesti i naslućivanje o čudesnoj građi postojanja, kao i stalno stremljenje prema shvatanjima makar i sasvim malog dela razumnosti koje se izražava u prirodi.

Izvor:

“Albert Ajnštajn – život i delo” – Vojislav Gledić

Na sledećem linku možete preuzeti tekst o Ajnštajnovom životu i delu: Život Alberta Ajnštajna

——————————————————————————–

Reče jednom Albert Ajnštajn:

“Dve stvari su beskonačne, svemir i ljudska glupost, mada za ovo prvo nisam siguran.”

——————————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s