Junsko noćno nebo će biti zanimljivo za astronomska posmatranja, jer moći ćemo videti veliki broj nebeskih tela. Prava poslastica će biti Saturn_5Merkur na večernjem nebu, jer ovu planetu nemamo često priliku da posmatramo zbog njene velike blizine Suncu. Blizu njega lako možemo videti i planetu Veneru, koja je posle Sunca i Meseca najsjajnije nebesko telo.

Jupiter možemo videti samo prvih dana juna veoma nisko na nebu koji će kasnije biti ispod horizonta nakon zalaska Sunca.

Sve je ovo bilo na zapadnom nebu. Na jugoistočnom nebu će se nalaziti Saturn koji je sa prvim mrakom visoko na nebu i na povoljnom mastu za posmatranje.

Tu je i zbijeno zvezdano jato u M13 u sazvežđu Herkul, kao i veliki broj maglina i galaksija.

Sledeći video pokazuje samo neke od zanimljivih objekata na junskom noćnom nebu: