Dva sveta, ne tako daleka, na istoj fotografiji.

Zemlja i Mars snimljeni iz orbite oko Meseca sa letelice LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). Fotografija je nastala 24. maja ove godine pomoću Narrow Angle Camera (NAC) koja se nalazi na letelici.

Zemlja i Mars sa LRO - foto: NASA/GSFC/Arizona State University

Zemlja i Mars sa LRO – foto: NASA/GSFC/Arizona State University

Pogledajte i kratak video koji je urađen od ove fotografije: