Letelica New Horizons je snimila Pluton i njegov najveći satelit Haron. Ovaj gif se sastoji od 13 fotografija snimljenih u vremenskom intervalu od 6,5 dana od 12 – 18. aprila. 2015. godine. Rastojanje letelice od Plutona je u tom periodu bilo od 111 miliona km do 104 miliona km.

Na slikama se primećuje polarna kapa na Plutonu. Više o tome ovde >>>> ovde

Lansiranje ove letelice je bilo 19. januara 2006. godine, a najbliža Plutonu biće u julu 2015. godine. Prići će na svega 10 000 km od njegove površine. Na primer, ako bi letelica fotografisala Zemlju sa te visine mogla bi da prepozna pojedinačne zgrade na Zemlji i njihove oblike. Više nego dovoljno za naučna otkića koja mogu promeniti pogled na mnoge stvari u našem zvezdanom sistemu.

Fotografija Plutona i njegovih satelita snimljenih pomoću Habla:

666710main_p1232ay