Preporuka je da se ovaj video gleda, ako je moguće, u HD rezoluciji i slušalicama. Efekti su jednostavno fenomenalni i najbolje ćete ih doživti ukoliko ugasite svetla.
Erik Wernquist je zaslužan za ovaj film, a iskorišćen je i govor Carl Sagana koji prati video.

Odlično dočarana vizija budućnosti i istraživanja našeg solarnog sistema: