2022. godine na nebu sudar dve zvezde

Ovo je vrlo zanimljivo otkriće, bilo da su u pitanju astronomi amateri ili profesionalci. Ovaj nebeski događaj, ukoliko se predviđanja pokažu tačnim, moći će da se vidi i golim okom.

vlt1
Položaj VLT  – foto: Stellarium

Radi se o sledećem. Sistem od dve zvezde koje sada orbitiraju jedna oko druge sa periodom od oko 11 sati sudariće se prema predviđanjima 2022. godine uz ogromnu eksploziju koju ćemo videti na nebu kao jednu od zvezda u sazvežđu Labud. Ova zvezda bi trebalo da bude 2. magnitude. Dakle, ne previše sjajna ali dovoljno da se posmatra golim okom bez problema. Naravno uz optičke instrimente biće bolje. Kao primer se navodi zvezda Severnjača ili Polaris koja ima magnitudu 1,95.

Zvezde su toliko blizu jedna drugoj da se i njihovi spoljni gasoviti slojevi dodiruju.

Međutim, ova eksplozija nikako neće dominirati tim delom neba jer će se nalaziti u Velikom Letnjem Trouglu (VLT) gde dominiraju zvezde Deneb u sazvežđu Labud, sjajna Vega u sazvežđu Lira i zvezda Altair u sazvežđu Orao.

O Velikom Letnjem Trouglu možete prečitati >>>> OVDE.

Do ovog otkrića došao je astronom Larry Molnar sa svojim kolegama i to predstavio na sastanku Američkog astronomskog društva u Teksasu 6. januara ove godine.

Za ovaj sistem sa službenom oznakom KIC 9832227  prvobitno nije bilo sigurno da li se radi o pulsirajućoj zvezdi ili binarnoj, da bi se tek kasnijom analizom utvrdilo da se ipak sastoji od dve zvezde.

Period orbitiranja ove dve zvezde se vremenom smanjio da bi sada iznosio manje od 11 sati, a prema prognozama taj period će se smanjivati i dalje da bi 2022. godine došlo do ekplozije koja će povećati sjaj ovog sistema oko 10 000 puta.

Dopunjeno: 2018. godine primećeno je kako se period orbitiranja povećao na 12 sati. Uzrok nije poznat, ali je malo verovatno da će sistem završiti sudarom u predviđeno vreme. Više o tome: https://en.wikipedia.org/wiki/KIC_9832227

Više detalja možete videti na sajtu EarthSky.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s