Pridružite se Astronomskom društvu “EUREKA”

Verovatno najaktivnije astronomsko društvo u Srbiji je na svom sajtu objavilo da želi da proširi svoje društvo i na taj način proširi i poboljša rad na popularizaciji astronomije.

eureka 

Učlanjenje:

Ako želite da postanete deo tima koji će realizovati aktivnosti na polju promocije astronomije i nauke u Kruševcu i šire, prijavu za članstvo u astronomsko udruženje “Eureka” možete popuniti online formular za slanje prijave. Upravni odbor će na prvoj nardnoj sednici razmotriti Vašu prijavu i blagovremeno Vas obavestiti. Iznos članarine za članove na godišnjem nivou je 500,00 dinara i uplaćuje se na račun udruženja 160-458190-93 u Banci Intesa.

 

Donacije:

Astronomsko udruženje “Eureka” se bavi promocijom astronomije i nauke u Kruševcu i okolini. Članovi ovaj posao rade iz entuzijazma i sa željom da se nauka približi što većem delu populacije. Nažalost da bi se određene aktivnosti realizovale potrebna su i sredstva, kako bi se nabavila potrebna oprema. Možete pomoći rad udruženja time što ćete podržati rad putem donacije ili nas možete kontaktirati na mail eurekakutak@gmail.com kako bismo organizovali saradnju.

Ako želite da naš rad podržite putem finansijske donacije, donaciju možete uplatiti na žiro račun udruženja:

160-458190-93 u Banci Intesa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s