Pored nebeskih tela navedenih u naslovu na dve fotografije se nalazi i Mars. Prva fotografija je snimljena jutros, druga i treća 17. oktobra oko 6h, a poslednja 14. oktobra.

Na prve tri fotografije možete videti kretanje Meseca u odnosu na Veneru u samo 24 sata.

Moon and Venus

Moon, Mars and Venus

Moon, Mars and Venus

the Sun