Sledeći video je zasnovan na realnim podacima dobijenih od NASA-inog Lunar Reconnaissance Orbiter-a i prikazuje Mesečeve mene u sledećoj godini sa libracijama:

Više o Mesecu možete pogledati na sledećim adresama:

Naš Mesec (I deo)

Naš Mesec (II deo)

Naš Mesec (III deo)