Meteorski rojevi u 2020. godini

Posmatranje i fotografisanje meteorskih rojeva je poseban izazov i zahteva strpljenje i

Perseid
Perseid koji sam snimio 2019. godine

povoljnu lokaciju. Takođe, broj meteora koje će te videti tokom maksimuma nekog od njih zavisi od svetlosnog zagađenja, faze Meseca, visine radijanta, njihov broj varira iz godine u godinu, ali i od spoljne temperature jer tokom hladnih noći vreme posmatranja je kraće pa samim tim i broj meteora koji ćete videti.

Vreme pojavljivanja određenog meteorskog roja je svake godine u isto vreme, a u tabeli ispod će biti nabrojani oni rojevi koji zaslužuju posebnu pažnju u pogledu aktivnosti i konstantnosti a koje ćemo imati prilike da vidimo i u 2020. godini (osim Kvadrantida koji su prošli). O svakom od njih više na blogu “SVEMIR” kada dođe vreme za posmatranje.

Meteorski roj Vreme aktivnosti Vreme maksimuma ZPČ Sazvežđe radijanta Mesec (%) Matično telo
Kvadrantidi 17. decembar – 10. januar 3/4. januar 120 Volar 76 % 2003 EH (Asteroid)
Aprilski Liridi 16. april – 30. april 21/22. april 20 Lira 1 % Kometa C/1861 G1 (Thatcher)
Eta Akvaridi 19. April – 28. maj 4/5. maj 40 Vodolija 91 % Halejeva kometa
Južni delta Akvaridi 12. jul – 23. avgust 29/30. jul 15 Vodolija 77 % Kometa 96P/Machholz
Alfa Kaprikonidi 3. jul – 15. avgust 29/30. jul 5 Jarac 77 % Kometa 169P/NEAT
Perseidi 17. jul – 26. avgust 12/13. avgust 100 Persej 47 % Kometa 109P/Swift-Tuttle
Južni Tauridi 10. septembar – 20. novembar 9/10. oktobar 5 Bik 50 % Kometa 2P/Encke
Orionidi 2. oktobar – 7. novembar 21/22. oktobar 20 Orion 34 % Halejeva kometa
Severni Tauridi 20. oktobar – 10. decembar 11/12. novembar 5 Bik 15 % Kometa 2P/Encke
Leonidi 6. novembar – 30. novembar 16/17. novembar 15 Lav 5% Kometa 55P/Tempel-Tuttle
Geminidi 4. decembar – 17. decembar 13/14. decembar 150 Blizanci 1% 3200 Phaethon (asteroid)
Ursidi 17. decembar – 26. decembar 22/23. decembar 10 Mali Medved 59 % Kometa 8P/Tuttle

Podaci su preuzeti sa sajta amsmeteors.org

ZPČ (Zenitski prosek po času) – broj meteora koji bi videli pod idealnim posmatračkim uslovima kada bi radijant bio u zenitu

Radijant – tačka na nebeskoj sferi iz koje se meteori prividno pojavljuju

Matično telo – nebesko telo koje ostavlja iza sebe deliće (čestice prašine) dok preseca zemljinu orbitu i koji kasnije sagorevaju u zemljinoj atmosferi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s