Zaštita voda

Znacaj vode za ljude je od neprocenjivog znacaja. ona je uslov zivota i medijum odakle je nastao zivot. Predstavlja neophodnu namirnicu za kompletnu biocenozu, ukljucujuci i coveka. Nijedna materija na svetu (bar po trenutnim saznanjima) ne moze da zameni vodu. Takodje predstavlja zivotnu sredinu za ogroman broj organizama i jos puno toga…
Uzimajuci sve ovo u obzir, zastita voda postaje jedan od dominantnih problema danasnje civilizacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, danas je vec kriticna situacija sa rezervama ciste vode.
Na celoj Zemlji danas ima 1,5 milijardi kubnih kilometara vode. Od toga je 97,3% slano. a ostalih 2,7% predstavlja svezu vodu (od ove kolicine sveze vode 77,2% je zamrznuto na polovima). Svega 1% sveze vode je dostupno(jer dobar deo otpada na nedostupne podzemne vode), a pola od toga je zagadjeno, tako da na Zemlji ima dovoljno velike kolicine rezerve vode, ali nedovoljno pitke vode. Mada sam o ovome već pisao, ali nije na odmet da se podsetimo. Continue reading “Zaštita voda”