Zaštita voda

Znacaj vode za ljude je od neprocenjivog znacaja. ona je uslov zivota i medijum odakle je nastao zivot. Predstavlja neophodnu namirnicu za kompletnu biocenozu, ukljucujuci i coveka. Nijedna materija na svetu (bar po trenutnim saznanjima) ne moze da zameni vodu. Takodje predstavlja zivotnu sredinu za ogroman broj organizama i jos puno toga…
Uzimajuci sve ovo u obzir, zastita voda postaje jedan od dominantnih problema danasnje civilizacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, danas je vec kriticna situacija sa rezervama ciste vode.
Na celoj Zemlji danas ima 1,5 milijardi kubnih kilometara vode. Od toga je 97,3% slano. a ostalih 2,7% predstavlja svezu vodu (od ove kolicine sveze vode 77,2% je zamrznuto na polovima). Svega 1% sveze vode je dostupno(jer dobar deo otpada na nedostupne podzemne vode), a pola od toga je zagadjeno, tako da na Zemlji ima dovoljno velike kolicine rezerve vode, ali nedovoljno pitke vode. Mada sam o ovome već pisao, ali nije na odmet da se podsetimo.
Danas u svetu, svakoga dana umre 25000 ljudi zbog nedostatka vode za pice ili zbog bolesti koje su izazvane konzumiranjem zagadjene vode. Na godisnjem nivou…to je zastrasujuci broj. Higijenski ispravnu vodu ima svaki cetvrti covek na planeti.
Prema poreklu, vode mogu biti:
Povrsinske
Podzemne
Atmosferske vode

Zakonska regulativa:

– Zakon o vodama (Sl.list RS, br.46/91, 53/93,67/93, 48/94, 54/96)

Zakon o vodama uredjuje zastitu voda, zastitu o stetnom dejstvu voda, koriscenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opsteg interesa, uslove i nacin obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona. Odredbe ovog zakona se odnose na sve vrste voda, ako posebnim zakonom nije drugacije propisano.

– Uredba o klasifikaciji voda (Sl.list RS, br.5/68)

Uredbom u klasifikaciji vodautvrdjuje se opsta podela voda prema stepenu zagadjenosti i nameni u cetiri klase i dve podklase.
Klasa I – vode koje se u prirodnom stanju ili posle dezinfekcije mogu upotrebiti ili iskoristiti za snabdevanje naselja vodom za pice, u prehrambenoj industriji i za gajenje plemenitih vrsta riba (salmonida),
Klasa II – vode koje su podesne za kupanje, rekreaciju i sportove na vodi, za gajenje manje plemenitih vrsta riba (ciprinida), kao i vode koje se uz normalne metode obrade (koagulacija, filtracija i dezinfekcija) mogu upotrebljavati za snabdevanje naselja vodom za pice i u prehrambenoj industriji,
Klasa III – vode koje se mogu upotrebljavati ili iskoriscavati za navodnjavanje ili u industriji, osim prehrambene industrije,
Klasa IV – Vode koje se mogu upotrebljavati ili iskoriscavati samo posle posebne obrade.

– Uredba o kategorizaciji vodenih tokova (Sl.list SR, br.5/68)

Ovom uredbom se razvrstavaju vodotoci, potezi vodotoka i jezera u RS prema klasama i podklasama i utvrdjuju se kategorije vodotoka po spisku.

– Pravilnik o opasnim materijama u vodama (Sl.list RS, br.31/82)

Ovim pravilnikom se propisuju opasne materije koje se ne smeju direktno ili indirektno unositi u vode i daju maksimalne kolicine u mg/l vode, po klasama odredjenim propisima o klasifikaciji.

– Pravilnik o nacinima i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda (Sl.list RS, br.47/83, 13/84)
Ovim pravilnikom se regulise ispitivanje kvaliteta otpadnih voda za svaki izliv i to pre mesanja sa vodama prijemnika, putem uzoraka, u priblizno jednakim vremenskim intervalima i razlicitim rezimamima otpadnih voda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s