Sledeću brošuru je napravio hrvatski astronom Boris Štormar, sa ciljem širenja svesti o svetlosnom zagađenju. Napomena autora je da se sledeća: brošura se može slobodno koristiti, ali se sadržaj ne sme menjati!

BROŠURA – DOWNLOAD – dokument je u PDF-u (3,55 Mb).