Pišimo Veneri

Autor: Filip Čolaković

Za 2010. godinu zakazano je slanje Akatsuki-ja, japanske misije, ka Veneri… Zadatak misije će biti da se ispita Venerina atmosfera ali to sada i nije toliko bitno jer pričamo o našem “zadatku“!
JAXA (japanska agencija za istraživanje vazduhoplovstva i Svemira) sprovodi akciju kojom će svi zainteresovani moći da napišu i pošalju poruku koja će se možda naći na jednoj aluminijskoj ploči koju nosi letelica, naravno ako ta poruka bude izabrana. Ovim načinom JAXA pokušava da pokrene ljudsku kreativnost ka Svemiru.
Kao potvrdu, da je vaša poruka izabrana, dobićete seftifikat.
Pisma slati na link
Želim da se i vaše ime nađe u Svemiru!
Filip Čolaković

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s