Na današnji dan, 27. novembra, Alferd Nobel (1833 – 1896) švedski hemičar

Alfred Nobel

je izneo svoju ideju o osnivanju fonda za dodelu nagrade za naučna otkrića koja će svet učiniti boljim. Poznato je da je Nobel bio veoma razočaran kada je njegov izum počeo da se koristi u vojne svrhe. To je bio jedan od osnovnih razloga da svoje bogatstvo uloži u osnivanje fonda. Njegov izum je dinamit.

Nobelova nagrada se dodeljuje svake godine, 10. decembra, na dan Nobelove smrti.

 

TEKST NOBELOVE OPORUKE (27.XI.1895.)

Ja potpisani Alfred Bernhard Nobel moram ovime,nakon podrobnog razmišljanja, izjaviti svoju posljednju volju u pogledu imovine koju cu moci da ostavim u casu svoje smrti. I to kako slijedi: Sve što preostaje od moga vlasništva išto se može realizovati da bude raspodjeljeno na sljedeci nacin.
Kapital koji ce izvršioci oporuke u pouzdane obveznice treba da stvori fond od kojega kamate imaju svake godine biti raspodjeljene onima koji su u protekloj godini iskazali najvecu uslugu covjecanstvu.
Kamate valja razdijeliti u pet jednakih dijelova koji ce biti doznaceni kako slijedi: Jedan dio dat ce se onome koji je postigao najvece otkrice na podrucju fizike;jedan onome koji je izvršio najvece hemijsko otkrice odnosno usavršenje,jedan dio onome koji je postigao najznacajnije otkrice na podrucju fiziologije ili medicine;jedan onome cije je dostignuce na podrucju književnosti bilo najizvrsnije u idealistickom smislu;i jedan dio onome koji je najviše ili najbolje uznastojao za bratimljenje naroda i za ukidanje ili smanjenje stajacih oružanih snaga kao iza podsticaj i razvitak mirovnih kongresa. Nagrade za fiziku i hemiju dodjeljivace Švedska akademija znanosti; one za fiziološka i medicinska dostignuca Karolinški institut u Štokholmu(Carolinianum); one za istaknute domete na polju knjiž. Švedska akademija za književnost.Nagrade za mir dodjeljivat ce odborod pet clanova koje bira norveški parlament (Storthing).
Ova je oporuka odsada unaprijed jedini važeci dokument teponištava sve moje prethodne oporucene odredbe pretpostavivši da se koja od njih pojavi nakon moje smrti.
Konacno izjavljujem da je moja izricita želja i volja da se nakon moje smrti otvore moje žile kucavice, a kada to bude ucinjeno i mjerodavni lijecnik ustanovi nedvoumno znakove da je život utrnuo, da moje tijelo bude spaljeno u takozvanoj krematorijskoj peci.
Datirano: Paris, 27.12.1885.

Izvor: http://www.znanje.org/i/i19/99iv04/99iv0425/99iv0425.htm