Phoenicis Lacus je površina na Marsu koja zauzima površinu od 8100 km kvadratnih (59,5 x 136 km), a to odgovara veličini Korzike. Ova slika je dobijena 31. jula 2010. godine pomoću High-Resolution Stereo Camera (HRSC), a snimak je napravila ESA’s Mars Expres letelica koja orbirira oko Marsa i fotografiše njegovu površinu. Lansirana je sa Zemlje 2003. godine.

Odlična slika koja pokazuje puno detanja na površini ovog dela Marsa. Upečatnjivo je da postoji mnoštvo kratera koji su posledica udara manjih nebeskih tela.

Klikni za veću sliku:

Phoenicis Lacus - Foto: ESA