Stratosfera - klik na sliku

Najnoviji satelitski snimci jasno pokazuju da je došlo do smanjenja koncentracije ozona iznad Arktika i to predstavlja jednu od najnižih koncentracija ozona od kada se njegove koncentracije mere, ali ne i najniže. Nije poznato kako će se stvari odvijati u budućnosti, međutim oporavak ozona od antropogenih uticaja je spor.

Ova mapa koncentracije ozona dolazi sa Ozone Monitoring Instrument (OMI) na NASA – Aura satelitu. Slika levo pokazuje koncentracije ozona 19. marta 2010. godine, dok desna slika pokazuje koncentracije 19. marta ove godine. Jasno se vidi da je koncentracije smanjena.

Treba napomenuti da postoji troposferski i atmosferski ozon. Troposferski ozon se nalazi nisko pri tlu, nastaje većinom iz antropogenih izvora i štetan je za ljude, dok nas atmosferki ozon u stratosferi štiti od negativnog uticaja Sunčevih zraka. Posledica smanjenja ozonskog omotača imaće za posledicu propuštanje više UV-B zraka do površine Zemlje.

Smanjenje ozona - Foto: NASA

Koncentracija ozona se meri Dobsonovim jedinicama. Jedna Dobsonova jedinica je ekvivalentna sloju od 0,01 mm čistog ozona pri gustini koju bi imao na površini Zemlje gde je pritisak 1 atm i temperatura 0ºC. Koncentracije ozona variraju zavisno od područija Zemlje iznad kojeg se nalaze. Recimo, iznad tropskih područija koncentracija ozona iznosi 250 DU, dok je iznad polarnih područija ta koncentracija 450 DU. Osim u slučaju pojave ozonskih rupa.

Na levoj slici se vide koncentracije ozona od preko 450 DU (crvena boja) marta prošle godine, dok se na  desnoj slici te koncentracije dosta smanjuju i 19. marta ove godine iznose na nekim mestima manje od 240 DU (plava boja). Sudeći po datim bojama na skali ispod slike.

Najveći uticaj na ozonski omotač imaju CFC (hlorfluorougljovodonici) koji su pri tlu bezopasni, ali u stratosferi pod uticajem UV zračenja oslobađaju hlor koji razara ozon. Isti uticaj imaju i jedinjanja na bazi broma. Kada se kaže “ozonska rupa” tu se ne misli na područije bez ozona, već se misli na područija u stratosferi gde je koncentracija ozona ispod 220 DU.

Nivo hlora u stratosferi je i dalje visok uprkos zabrani upotrebe jedinjanja u industriji koji oštećuju ozonski omotač. Trebaće još dosta vremena dok se koncentracije smanje na nivo koji neće dovoditi do ovoliko velikog uticaja na ozon. Zbog ovog trenutnog smanjenja naučnici će pratiti porast UV zračenja na Arktiku u narednim mesecima.