Jedna misao – Demokrit

Demokrit iz Abdere u Trakiji (460-370 god. p.n.e.) je zajedno sa svojim učiteljem uveo pojam atom i bio tvorac atomističke teorije strukture materije. Smatrao je kako su sve zvezde, planete, Sunce, Mesec i ostalo nastali povezivanjem i kombinovanjem atoma.

Bio je jedan od prvih naučnika starog sveta koji je približno shvatio kako svet stvarno funkcioniše. Smatrao je da je sve u Svemiru potčinjeno mehaničkim procesima i da nema nikakvih natprirodnih sila koje bi spolja delovale na postojeću stvarnost. Evo jedne njegove misli koja se danas često koristi:

“Kada su ljudi u pradavno doba posmatrali pojave u Vasioni, kao grmljavinu, sevanje i gromove, pa sastajanje zvezda i pomračenja Sunca i Meseca, plašili su se misleći da su bogovi uzrok toga”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s