Misija Messinger napreduje po planu. Stigle su i nove slike Merkurove površine i detalji koji su do sada bili nepoznati. Kratka objašnjenja su data ispod slika.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Kratka objašnjenja:

  • Prva slika pokazuje oblast u blizini kratera Geddes (slika ispod).
  • Merkur je prekriven mnogobrojnim prstenastim basenima. Na drugoj slici se vidi deo takvog predela.
  • Krater Atget prečnika 100 km.
  • Slika Merkurove površine u boji.

Geddes krater - Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington